Integritets- och cookiepolicy

Inledning

Tack för att du tar dig tid att läsa vår Cookie och personuppgiftspolicy!

La Leia ( 559156-3811) värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Därför har vi utarbetat en policy som förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Denna policy kan när som helst ändras, så var noga med att alltid kontrollera vad som gäller. Den senaste versionen av denna Integritetspolicy finns alltid tillgänglig på laleia.se

1. Vilka data behandlas av La Leia?

Beroende på om du kontaktar oss via webben, på telefon, personligen eller på annat sätt, och beroende på vilka tjänster du använder genereras olika data från olika källor. Många av de uppgifter vi behandlar lämnar du själv när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Till exempel när du registrerar dig och för detta ändamål anger ditt namn eller din e-postadress eller adress. Vi får emellertid också enhets- och åtkomstdata som automatiskt registreras av oss när du interagerar med våra tjänster. Därvid kan det till exempel handla om information om vilken enhet du använder. Vi samlar ytterligare uppgifter genom egna dataanalyser (till exempel i samband med marknadsundersökningar och utvärdering av kunder). Vi kan också få information om dig från tredje part, till exempel kreditupplysningstjänster och betaltjänstleverantörer.

När vi pratar om "dina data" menar vi personrelaterade uppgifter. Detta är all information som vi kan använda för att identifiera dig direkt eller i kombination med annan information. Exempel: Ditt namn, ditt telefonnummer, ditt kundnummer, ordernummer eller din e-postadress. All information som vi inte kan identifiera dig med (inte heller i kombination med annan information), anses vara icke-personrelaterad information. Icke-personrelaterad information kallas också anonyma uppgifter. När vi kombinerar dina personuppgifter med anonym data, kommer alla uppgifter i denna datapost att betraktas som personrelaterad information. Om vi tar bort personuppgifter från information eller från en datapost, kommer de återstående uppgifterna i denna datapost inte längre att betraktas som personrelaterad information. Detta förfarande kallas anonymisering. Principiellt gäller: Om vi ber dig att lämna vissa personliga uppgifter kan du naturligtvis vägra att göra det. Du bestämmer vilken information du ger oss. Möjligtvis kan vi då inte tillhandahålla de önskade tjänsterna (eller endast i begränsad omfattning). Vi kan till exempel inte leverera paket utan att du anger en leveransadress. Om det krävs specifik information (obligatorisk information) i samband med en tjänst, informerar vi dig om detta med hjälp av en motsvarande märkning.

KÖP ONLINE OCH I BUTIK

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig information, produkter och tjänster som du begär eller köper från oss, på laleia.se eller i våra butiker. I detta sammanhang använder vi dina personuppgifter för att kunna behandla din beställning och betalning, hantera leveranser, garantianspråk, returer och återbetalningar på ett säkert och effektivt sätt. 

Beställnings- och betalningsdata som samlas in i ovanstående syfte kommer också att användas, under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar, för marknadsföring, affärsutveckling och analys och för att upptäcka bedrägerier och stölder i samband med försäljning online och i butik samt för att efterleva gällande lagstiftning. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar ifrån dig när du lägger en beställning eller gör en betalning används endast i den omfattning som krävs för att vi ska kunna behandla aktuell beställning och leverera begärda produkter och tjänster.

När du gör en beställning, betalning, returnerar en produkt eller registrerar dig till en finansiell tjänst använder vi dina personuppgifter för att bekräfta din identitet och din förmåga att ingå ett avtal, att den ekonomiska information du tillhandahåller är korrekt, kreditvärdighet, utföra bedrägerikontroller eller förhindra annan illegal aktivitet.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, t ex till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för analys av dina personuppgifter för distribution av erbjudanden. I de länder där det är möjligt kan dina personuppgifter även lämnas ut till tredje part i syfte att uppdatera namn och adress via folkbokföring eller andra publika register.

De företag vi använder är kontrakterade av oss och de får endast använda de personuppgifter som ställts till deras förfogande i enlighet med våra instruktioner. Vi är juridiskt ansvariga för den hantering som sker hos våra serviceföretag.

På vilken laglig grund behandlas dina personuppgifter?

När La Leia  gör produkter och tjänster tillgängliga för dig, behandlar vi de av dina personuppgifter som krävs för att sluta ett avtal med dig och uppfylla eventuella skyldigheter som detta avtal ålägger oss, avsett om avtalet gäller en beställning och betalning eller användning av andra tjänster som vi eller tredje part tillhandahåller.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter.

Dock kan vi komma att använda och spara dina uppgifter för andra ändamål.

Uppgifter insamlade i samband med beställningar används även i syfte att utveckla och förbättra produkter, tjänster och leveranskedjor.

Uppgifter insamlade i samband med beställningar används även i skydds- och säkerhetssyfte genom att göra det möjligt att upptäcka bedrägerier och förebygga förluster.

Förutom ovanstående är vi för att efterleva gällande lagstiftning skyldiga att spara och ibland använda dina uppgifter som vi fått i samband med din beställning för att följa gällande skatte- och bokföringslagstiftning och i konsumentskyddssyfte.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har en rätt att bli bortglömd, vilket betyder att vi ska radera dina uppgifter om något av följande är tillämpligt:

Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas,

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av samtycke som du återkallar,

Du invänder mot en behandling, i enlighet med din rätt att invända (se nedan) och det inte föreligger ett berättigat intresse för oss som väger tyngre än ditt,

Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, eller Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Denna rättighet gäller inte om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du vill radera ditt konto, kan du göra det när du är inloggad genom att gå till diit konto och klicka på “Ta bort konto”. Detta kommer radera ditt konto och de inställningar du angett där, men självklart kommer vi att spara din orderhistorik om du behöver hjälp med en retur, garantiärende eller kundservice av något slag framöver.

 

COOKIE POLICY

Vad är en cookie?

När du besöker laleia.se lagras cookies på din dator.  En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies.

Nästan alla webbplatser använder cookies.  De lagras i din dator för att hjälpa dig, vilket bidrar till att analysera hur webbplatsen används så att användarupplevelsen kan förbättras.  I många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen.

Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används.

Vad använder vi cookies till?

Sökningar

När du besöker vår hemsida samlar vi in uppgifter om alla besök på vår webbplats. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av de enskilda delarna av laleia.se  för att stödja vår marknadsföring.

Sökningar kan utlösa ett servicemejl

Vi samlar in ditt sökbeteende (t.ex. kategorier, märken, produkter du tittat på) för att förbättra kommunikationen om relevanta produkter och erbjudanden som skapas för dig. Ett exempel på denna insamling är de produkter du har lagt i varukorgen, men som du sedan har valt att inte fullfölja köpet av. Detta skulle kunna innebära att du får ett servicemejl som påminner dig om de produkter du har kvar i din varukorg.

Analysverktyg

För att skapa en bättre upplevelse för dig använder vi olika analysverktyg som Google Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om hur vår marknadsplats används.

För att avgöra vilka som besöker våra webbplatser använder vi cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik.  Detta ger oss möjlighet att anpassa och skapa innehåll och tjänster som matchar dina och andra användares önskemål och intressen. Nedan beskrivs syftena för de cookies som används på våra hemsidor

Cookies från tredje part

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).

Retargeting

Vi samarbetar också med andra företag för att öka vår online- annonsering för att se till att du bara ser relevanta annonser. I det sammanhanget använder vi till exempel följande leverantörer: Facebook, YouTube, Instagram, Tiktok, Snapchat och Google. 

Hemsidan innehåller komponenter från tredje part som t.ex. "Facebook-rekommendation", "Facebook-gilla" och "Google+".  Dessa komponenter från tredje part innebär att ägaren till tredjepartskomponenten, t.ex. Facebook eller Google, tar emot tekniska data om din webbläsare, IP-adress, vilka sidor du besöker hos oss och liknande.  Den behandling som ägaren till tredjepartskomponenten gör ligger utanför vår kontroll och rör endast dig och ägaren till tredjepartskomponenten.

Vi använder oss av dessa komponenter för att kunna länka direkt till våra sociala mediewebbplatser och därmed säkerställa en smidig navigation för dig som kund.

Funktionalitet

Det finns ett antal tekniska cookies som krävs för hantering av funktionaliteten på åtskilliga delar av på hemsidan.  Dessa är de cookies som lagras när du loggar in på hemsidan och lagras för att hålla ordning på innehållet i din kundvagn, dina favoriter osv.

Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du antingen blockera alla cookies, radera befintliga cookies från din dator eller ställa in datorn så att du får en varning innan cookies sparas.

Vi rekommenderar att du läser igenom vår cookiepolicy noga innan du eventuellt ändrar dina cookieinställningar i din dator samt att du läser mer om cookies på andra webbplatser.

Om du ändrar cookieinställningarna kan din användarupplevelse försämras när du besöker vår och andras webbplatser.

Tänk på att om du inte accepterar cookies kan det finnas funktioner på laleia.se som inte kommer att fungera för dig.

Firefox

Du raderar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Options (alternativ) ->  Privacy (sekretess) -> och raderar individuella cookies eller rensar din historik.

Du blockerar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Options (alternativ) -> privacy (sekretess) ->, på rullgardinsmenyn under History (historik) markerar du "Use custom settings for history" (använd anpassade inställningar för historik) -> och kryssar för "Always  use private browsing mode" (använd alltid privat webbsökningsläge) och avmarkerar "Accept cookies from pages" (acceptera cookies från sidor).

Internet Explorer

Du raderar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Internet Options (internet-alternativ) -> fliken General (allmänt) -> klicka på Delete (ta bort) -> Cookies -> Delete (ta bort).

Du blockerar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Internet Options internet-alternativ) -> Privacy (sekretess) -> för skjutreglaget till toppen.  På det här sättet blockerar du alla cookies. -> Klicka på OK.

Google Chrome

Du raderar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Tools (verktyg) -> Clear browsing data (ta bort webbinformation -> Delete cookies and other site data (ta bort cookies och andra webbplats- och plugindata) -> Clear browsing data (rensa webbinformation).

Du blockerar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Show Advanced Options (visa avancerade inställningar) -> Content Settings (innehållsinställningar) -> klicka på "Block all sites from storing data" (förhindra att webbplatser sparar data) och markera "Block third-party cookies and site data" (blockera cookies och webbplatsdata från tredje part -> OK.

Safari

Du raderar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Security (säkerhet) -> klicka på "Show Cookies" (visa cookies).  Här kan du antingen radera cookies från en enda domän eller radera alla cookies.

Du blockerar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Security (säkerhet) -> under "Accept Cookies" (acceptera cookies), välj "never" (aldrig).

Kontakt

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller önskar portera dina uppgifter kan du kontakta oss. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

La Leia AB
040-23 24 25
Engelbrektsgatan 12, 211 33 Malmö.

Butiksadresser:

Malmö - Hamngatan 3

 

Kundtjänst: kundservice@laleia.se
Org. nr559156-3811
VATnummer: SE556775304001